Flink nieuws vanuit de groene hoek der automobielen! Al is het nog maar te betwijfelen hoe groen die hoek echt is. Het is algemeen bekend dat elektrische auto’s beter voor het milieu zijn dan hun benzine slurpende tegenhanger. Echter is er in Luik (België) een boekje opengeslagen over het omslagpunt, die veel hoger lijkt te liggen. Een professor van de plaatselijke universiteit heeft dit uitgewezen door de huidige staat van elektriciteitsproductie onder de loep te nemen. In totaal is deze – met de productie van elektrische auto’s en hun accu’s meegerekend – slechts voor een klein deel groen te noemen. Met andere woorden; in vergelijking met een benzineauto is de elektrische auto milieuvriendelijker na 700.000 kilometer.

Elektrische auto milieuvriendelijker?

Professor Damien Ernst, specialist in energievraagstukken aan de universiteit van Luik, bracht dit nieuws naar buiten namens het RTBF-programma Auto Mobile. Exact valt de berekening uit op 697.612 km. Rekening houdende met een elektrische auto van 60 kilowattuur (kWh) die 20 kilowattuur per 100 kilometer en een gemiddelde benzineauto die zes liter per 100 kilometer verbruikt.

Op basis van wetenschappelijke literatuur zijn dit enkele elementen die gebruikt zijn bij het bepalen van de verschillende variabelen.
1. Het Europees gemiddelde van CO2-emissies per kWh: 11 kg CO2/100 km.
2. De energie die het kost om de accu’s te maken: 18.696 kg CO2.
3. De CO2-uitstoot van het benzinevoertuig: 13,68 kg CO2/100 km.

Al met al klinkt de afstand vooralsnog schrikbarend. Maar gezien de transitiefase waar we ons nu in bevinden moeten we waken voor conservatief gedachtegoed. Wanneer de elektriciteit namelijk honderd procent ‘groen’ is, is de elektrische auto al na slechts 30.000 tot 40.000 kilometer schoner dan een gemiddelde benzineauto.