Actueel

Dit zijn de gemiddelde huizenprijzen in 2024

De gemiddelde huizenprijzen in 2024

In de afgelopen maanden zijn de huizenprijzen licht gestegen en lijken ze te stabiliseren op een niveau dat hoger is dan aanvankelijk verwacht. Hoewel de hypotheekrente momenteel hoog is, vertoont deze wel een goed stabiel patroon. Voorspellingen voor 2024 lijken op een verwachte daling van de huizenprijzen, maar wat worden die prijzen?

De huizenprijzen waren de afgelopen maanden licht en stabiliseren daardoor op een hoger niveau dan gedacht. De hypotheekrente is nu hoog maar blijft stabiel. Er wordt verwacht dat die in 2024 zal gaan dalen, dit zijn de verwachtingen van 2024 van de huizenprijzen.

De belangrijkste verwachtingen van ABN-AMRO

ABN-AMRO verwacht dat het eind van het jaar uitkomt op een daling van 3%. Door positieve ontwikkelingen verwachten zij verder dat de huizenprijzen in 2024 niet gaan dalen met 3% zoals eerder voorspeld, maar juist gaan stijgen met 2,5%. Ook verwachten ze dat de Europese Centrale Bank (ECB) in maart volgend jaar zal beginnen met renteverlagingen in plaats van verhogingen. Voordat de hypotheekrentes omlaag gaan, zullen nieuwe kopers echter nog wel te maken krijgen met een hogere hypotheekrente. En dat geldt ook voor bestaande woningbezitters die hun hypotheekrente moeten herzien aan het eind van hun rentevaste periode.

Ook verwacht ABN-AMRO dat de daling van het aantal woningaankopen nog doorzet met -5% in 2023 en -2,5% in 2024. Ondertussen groeit de vraag naar woningen verder richting een historisch hoogtepunt.ABN-AMRO verwacht dat de betaalbaarheid voor 2024 verbetert doordat de cao-loongroei verhoogd blijft en de rentes naar verwachting iets omlaag gaan. Deze positievere vooruitzichten zorgen ervoor dat potentiële kopers meer zekerheid hebben en gestimuleerd worden om de stap te zetten naar het kopen van een huis.

De belangrijkste conclusies en verwachtingen van Rabobank

Huizenprijzen dalen dit jaar naar verwachting gemiddeld met 3,5% ten opzichte van 2022. In 2024 verwachten zij dat de huizenprijzen gemiddeld 2,4% toenemen. Naar schatting ligt de prijs van het doorsnee verkochte bestaande koophuis eind 2024 daarmee zo’n 33.000 euro lager dan op de top van de markt in de zomer van 2022. Potentiële huizenkopers kunnen door de stijging van de inkomens in 2024 naar schatting bijna hetzelfde lenen voor een huis als begin 2022, toen de hypotheekrentes nog zeer laag waren. Bovendien zijn koophuizen intussen wat goedkoper geworden.

Rabobank verwacht een verdere daling van het aantal transacties, niet door een verdere terugval van de vraag, maar door een gebrek aan aanbod. Zij stellen vast dat minder mensen hun huis te koop zetten. Zij vermoeden dat doorstromers vóór de rentestijging van vorig jaar veel actiever waren. Zij hadden immers vaak nog een hogere hypotheekrente en konden door te verhuizen overstappen naar de toen zeer lage hypotheekrente. Tegen dezelfde maandlasten konden ze dan groter of mooier wonen. Maar nu veel zittende huiseigenaren een hypotheekrente hebben die vergelijkbaar of zelfs lager is dan de actuele rente, blijven huiseigenaren waar ze zijn. Daardoor is er minder aanbod van huizen.

De belangrijkste conclusies en verwachtingen van ING

ING verwacht in hun basisscenario dat de huizenprijzen eind 2024 een kleine 4% hoger zullen liggen dan nu (eind 2023). Door de verwachte verbetering in de betaalbaarheid en de verhoogde leencapaciteit verwacht ING dat kopers weer actiever zullen worden op de markt. Daarnaast constateren zij dat woningbezitters hun woningen ook weer vaker te koop zetten wat de transacties omhoog stuwt.

ING heeft ook een waarschuwing gegeven: “Als de economische ontwikkeling tegenvalt en de werkloosheid verder stijgt dan verwacht, dan zal dit invloed hebben op de ontwikkeling van de huizenprijzen. Ook de ontwikkelingen van inflatie en rentestanden zijn onzeker en spelen een belangrijke rol. Daarnaast speelt sentiment een heel belangrijke rol op de woningmarkt. Dit sentiment blijkt echter grillig en kan snel omslaan.”

Bron: CBS

De belangrijkste verwachtingen van DNB (rapport juni 2023)

De huizenprijzen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen volgens DNB, met zo’n 5,1% in 2023 en 3,8% in 2024 ten opzichte van het voorafgaande jaar. Na 2024 gaat het geraamde inkomensherstel van huishoudens zich vertalen in hogere woningprijzen. De raming gaat uit van een licht prijsherstel met gemiddeld 0,2% in 2025.