Food & Drinks

Onderzoek: Grote drinkers zijn betere sporters dan kleine drinkers

sporten alcoholinname

In de categorie 'opmerkelijke onderzoeken': wetenschappers hebben een correlatie gevonden tussen sporten en alcoholinname. Saillant detail: grote drinkers lijken betere sporters te zijn dan kleine drinkers. Lees hier hoe dat zit.

Alcohol en sporten, gaat dat samen?

Alcohol en sporten gaat niet goed samen. Zo staat alcohol spiergroei in de weg. Toch blijken grote drinkers wél uit te blinken in sport, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek van Cooper Institute. Zij onderzochten namelijk het verband tussen de VO2max en alcoholinname. Voor het onderzoek verdeelden ze de proefpersonen in drie groepen, om het één en ander te weten te komen over de correlatie tussen deze twee. Dit is het verband tussen sporten en alcoholinname.

Grote drinkers blijken fitter

De onderzoekers verdeelden de onderzochte personen in lichte drinkers (3 of minder alcoholische consumpties per week), gemiddelde drinkers (tussen de 4 en 14 alcoholische consumpties per week) en zware drinkers (meer dan 14 alcoholische consumpties per week). In totaal deden er 38.000 mensen aan mee en de resultaten waren als volgt: verrassend genoeg is er een correlatie tussen het sporten en de alcoholinname. Namelijk hoe fitter een persoon, hoe meer alcohol er naar binnen ging. En nee, dit is geen excuus om elke dag een biertje te gaan drinken. Hoe de onderzoeksresultaten zich precies verhielden tot alcoholconsumptie? Nou, vrouwen die een gemiddelde of zware drinker waren, hadden een 50 procent grotere kans om als gemiddeld of zeer fit te worden beoordeeld. Bij mannen lag dit percentage zelfs hoger, namelijk 63 procent.

Wat is de oorzaak van de correlatie tussen sporten en alcholinname?

Hoe het komt het dat de zwaardere drinkers over het algemeen fitter zijn, is de onderzoekers onbekend. Wellicht proberen ze de eindeloze kroegentochten te compenseren met veel sportsessies? Joost mag het weten. Al zijn de onderzoeksresultaten wellicht iets om op te proosten – zij het met een alcoholische versnapering óf een eiwitshake. Maar onthoud: geniet, maar drink met mate.

Header: e.
Bron: Panorama.