Dat alcohol niet goed voor je is moge duidelijk zijn. Toch wordt er regelmatig geschreven dat één of twee glazen per dag geen kwaad kan. Een groot wereldwijd onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet, toont aan dat dit volledige onzin is. Zij laten zien dat zelfs één glas alcohol per dag de levensverwachting kan verminderen.

Wake-upcall

Een onderzoeker van de Britse Hartstichting geeft aan dat het onderzoek ‘een serieuze wake-upcall voor veel landen met een ruimhartig alcoholbeleid is’. De studie waarbij Jeremy Pearson betrokken was, toont aan dat mensen die meer dan zeven alcoholische consumpties per week drinken gemiddeld eerder sterven dan zij die geheel nuchter blijven.

Bij meer alcohol dan een glas per dag loopt het risico verder op. Voor een doorsnee man geldt dat wanneer hij vanaf zijn veertigste veertien drankjes per week drinkt, hij gemiddeld een kleine twee jaar eerder sterft dan een leeftijdgenoot die in het geheel geen alcohol gebruikt. Zo doorgerekend verkort elk glas de levensverwachting van een 40-jarige met 30 minuten.

Dit betekent dat wie werkelijk belang hecht aan een lang leven, simpelweg zijn alcoholgedrag moet controleren. – aldus alcoholonderzoeker David Jernigan van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit.

Wereldwijd onderzoek

Dit onderzoek is een combinatie van maar liefst 83 alcoholstudies uit negentien verschillende landen. Het totaal aantal proefpersonen ligt op zo’n 600.000 en zij werden allen voor langere tijd getest. De onderzoekers richtten zich daarbij voornamelijk op hartaanvallen, hartfalen en andere hartaandoeningen. Dat laatste kwam bij zware drinkers aanzienlijk vaker voor. Volgens de onderzoekers wordt dit effect veroorzaakt door door alcohol veroorzaakte hoge bloeddruk en schommelend cholesterolniveau. Opvallend genoeg kregen drinkers minder vaak een hartaanval dan niet-drinkers.

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad sinds 2015 al niet meer dan één glas alcohol per dag te drinken. In landen als de Verenigde Staten, Canada en Zweden geldt een advies van maximaal veertien glazen per week. In Spanje en Roemenië zijn dat zelfs twintig glazen.