Soms is het knap lastig om iemand uit zijn of haar slaap te krijgen,  helemaal wanneer diegene helemaal in dromenland is. Het lijkt vaak alsof iemand totaal niet hoort of merkt wat je zegt als hij slaapt, maar toch kan dat wel anders zijn. Uit een onderzoek blijkt namelijk dat sommige mensen wel degelijk een gesprekje kunnen voeren tijdens het dromen.

Communiceren tijdens het dromen

Waarom mensen dromen is voor onderzoekers en geïnteresseerden nog steeds een mysterie. Dat we de dag in onze hersenen verwerken tijdens het slapen is bekend, en dromen zijn hier vaak op gebaseerd. In een droom kom je dingen tegen die je fantasie graag wil, of juist bang voor is, en soms compleet willekeurige dingen. Soms als je een droom onthoudt is het als je wakker bent heel gek om hardop te vertellen wat je hebt gedroomd.

Maar hoe vaag het dromen ook is, toch kun je soms een beetje communiceren tijdens het slapen. Uit een onderzoek aan het Radboud UMC is namelijk gebleken dat mensen vragen kunnen begrijpen in hun slaap. Sterker nog, sommige mensen zijn ook in staat om antwoord te geven, zonder wakker te worden.

dromen

Bewust zijn van je dromen

Bij het onderzoek zijn 36 mensen die lucide dromen blootgesteld aan verschillende tests. Lucide dromen houdt in dat mensen zich bewust zijn van de droom tijdens het slapen. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gehad, dat je ín een droom beseft dat het een droom is.

De proefpersonen werden blootgesteld aan licht, geluid en aanrakingen. Hierop reageerde het grootste deel van de mensen niet goed (genoeg), maar een klein deel kon dat wel. Zes proefpersonen konden communiceren met de onderzoekers en rekensommen oplossen. Ook konden ze ja/nee vragen beantwoorden. Dat zullen dus geen hele ingewikkelde kwesties zijn geweest die ze hebben besproken in hun slaap, maar het is een vorm van communicatie. Dus houdt dat maar in gedachten, als je vriendin weer eens mompelt in haar slaap.