Af en toe is er niets lekkerder dan een vette hap naar binnenwerken. Als dat ‘af en toe’ omslaat naar regelmatig of vaak, dan ontstaat er een probleem met alle nadelige gezondheidseffecten van dien. Om dat tegen te gaan willen gemeenten bepalen wat jij wel of niet kunt eten. Ja, je leest het goed. Wie weet, krijgen we binnenkort wel met een Mac taks te maken.

Gemeentes in strijd tegen overgewicht

Mag de gemeente  bepalen wat jij wel of niet mag én kan eten? Als het aan gemeentes Amsterdam, Den Haag, Ede, Rotterdam en Utrecht ligt wel. Zij vinden dat ze te weinig kunnen doen in de strijd tegen overgewicht. Daarom willen zij juridische mogelijkheden om aanbieders van ongezond eten te kunnen weren.

Voedselaanbod weren

Je kunt er niet omheen: in elke winkelstraat staan tal van verleidelijke fastfoodrestaurants en cafetaria’s. Patatje hier, donutje daar – we worden doodgegooid met ongezonde voedingskeuzes. En dat wordt alleen maar erger; het aantal fastfoodrestaurants en cafetaria’s neemt toe in ons land. Zo steeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het gemiddeld aantal cafetaria’s binnen 1 kilometer in Nederland van 5,5 in 2008 naar 7,2 in 2020.

Om deze groei (en de groei in omvang van de gemiddelde Nederlander) in te dammen willen gemeentes mogelijkheden om ongezond voedselaanbod te weren. Nu is dat nog niet mogelijk.

Fastfoodrestaurants een halt toeroepen

Om daad bij het woord te voegen stuurden wethouders van de vijf gemeentes een brandbrief naar staatssecretaris Paul Blokhuis (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de toename aan fastfoodrestaurants te stoppen. Daarbij zien zijzelf het liefst een wijziging in de Omgevingswet of de Warenwet. Zo pleiten de gemeenten voor een bredere interpretatie van de Omgevingswet, waarin de voedselomgeving onderdeel uitmaakt van de definitie van een veilige en gezonde leefomgeving. Op deze manier wordt dit ook een factor waarop gereguleerd kan worden.

Om even een voorbeeld te noemen: stel je loopt door een openbare ruimte en daar krijg je te maken met stank of overlast van vuilnis, dan overkomt dat jou. Jijzelf hebt daar niet voor gekozen. En dat is waar de overheid in beeld komt; het is aan hen de taak om hier iets tegen te doen. De gemeenten willen zoiets ook voor de voedingskeuze laten gelden. Een ongezonde voedingskeuze overkomt je in zekere zin door het enorme aanbod aan fastfoodrestaurants en dat willen de gemeenten reguleren. Dat zou dus betekenen dat de gemeenten een nieuwe vestiging van een bepaald restaurant kunnen weigeren.

Goed nieuws dus voor de gezondheid, slecht nieuws voor de lekkere trek.