Wealth

Ex-kandidaat De Verraders voelt zich nu zelf verraden

De Verraders

Nathan van Dompseler, voormalig deelnemer aan het populaire programma De Verraders, voelt zich na zijn deelname opnieuw bedrogen, dit keer echter door de overheid. In het seizoen van 2024 werd hij tijdens de allereerste ronde tafel al verbannen omdat zijn medekandidaten dachten dat hij een verrader was. Dat bleek echter niet te kloppen: Nathan was gewoon een fanatieke en loyale deelnemer. Deze ervaring van onterecht beschuldigd worden, herhaalt zich naar eigen zeggen nu in zijn professionele leven.

Ondernemer Nathan van Dompseler

Nathan staat bij zijn klanten bekend als een gedreven, rechtvaardig en betrouwbaar persoon. In 2019 richtte hij het bedrijf Atlas Power op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Zijn missie was duidelijk: bijdragen aan een groenere toekomst door mensen te helpen hun huizen te verduurzamen. De overheid leek deze missie aanvankelijk te ondersteunen, met aantrekkelijke regelingen voor duurzame energie. Daar stokt het echter.

View post on Instagram
 

Overheidssteun voor duurzaamheid

In de beginjaren van Atlas Power leek de overheid dus volledig achter zijn missie te staan. Er waren aantrekkelijke regelingen voor zonne-energie, zoals de mogelijkheid om de btw op zonnepanelen terug te vragen. Deze regeling maakte het financieel aantrekkelijker voor huishoudens om te investeren in zonne-energie. Bovendien werd vanaf 1 januari 2023 het btw-tarief op zonnepanelen zelfs op 0% gezet.

Dit was een belangrijke stimulans voor veel mensen om de stap naar duurzame energie te maken. Naast de regelingen voor zonnepanelen, was er ook de ISDE-subsidie voor warmtepompen. Deze subsidie maakte het mogelijk om een aanzienlijk deel van de kosten voor de aanschaf van een warmtepomp terug te krijgen. Per 1 januari 2024 werd deze subsidie zelfs nog verhoogd, wat een extra stimulans was voor mensen om hun huizen te verduurzamen.

Veranderingen

Tot Nathans grote teleurstelling heeft het nieuwe kabinet echter een aantal beleidswijzigingen gepresenteerd die haaks staan op de eerder gestelde duurzaamheidsdoelen. De verplichting om vanaf 2027 warmtepompen te installeren wordt afgeschaft, wat een flinke tegenslag is voor de duurzame ambities van Nathan. Bovendien moeten eigenaren van zonnepanelen ineens een terugleververgoeding betalen en wordt de salderingsregeling vanaf 2025 afgebouwd.

Deze veranderingen voelen als een klap in het gezicht voor Nathan en vele andere ondernemers in de duurzame sector. “De overheid benadrukt keer op keer hoe belangrijk duurzaamheid is, maar nu worden eigenaren van zonnepanelen ineens bestraft voor het opwekken van groene energie,” zo zegt Nathan. “En waarom is het streven naar een gasloos leven met het gebruik een full electric warmtepomp ineens niet meer belangrijk?”. Flinke politieke tegenslagen dus, maar ondanks dat blijft Atlas Power blijft zich inzetten voor een duurzamere wereld, ongeacht de veranderende spelregels. Wordt vervolgd.

 

In samenwerking met Atlas Power